Bangladesh đã bắt đầu thực hiện một cuộc khảo sát để xác định xem bao nhiêu người sắc tộc Rohingya đang cư ngụ ở nước họ sau khi chạy trốn những sự bách hại ở lân bang Myanmar (Miến Điện).

Cục Thống kê Bangladesh cho biết cuộc khảo sát đã bắt đầu trong tuần này và sẽ diễn ra tại 6 quận. Khoảng 33.000 người Rohingya đang sinh sống tại hai trại tị nạn chính thức ở Bangladesh, nhưng các giới chức ở đây tin là có chừng 300.000 tới 500.000 người khác đang cư ngụ bất hợp pháp tại nước họ.

Người Rohingya không được công nhận là một nhóm sắc tộc ở Myanmar và do đó họ không có quốc tịch.

Nguồn tin: VOA News