Tin từ Phnom Penh cho hay các đại biểu đối lập tiếp tục tẩy chay, không tham dự các cuộc họp của Quốc Hội, lấy lý do vẫn bị đảng đương quyền của Thủ tướng Hun Sen đe dọa.

Ông Yim Sovann, một đại biểu đối lập thuộc Đảng Cứu Quốc, nói rằng các đồng viện cùng đảng với ông quyết định không tham dự các cuộc họp sau khi tính mạng của thành phần lãnh đạo đảng bị đe dọa, nhưng không cho biết những ai bị đe dọa, đồng thời từ chối trả lời câu hỏi ai là người lên tiếng đe dọa.

Đảng Nhân Dân đương quyền lên tiếng bác bỏ điều này.