Home EVENTS

EVENTS

UPCOMING EVENTS

THI HÓA TRANG – HALLOWEEN COSTUME CONTEST – October 27, 2019 – Thương Xá PHƯỚC LỘC THỌ – Westminster – California
MOON LANTERN FESTIVAL – TẾT TRUNG THU Sept 07, 2019 – Thương Xá PHƯỚC LỘC THỌ – Westminster – California
CÙNG DIỄN TẶNG MẸ 2019 – MOTHER’S DAY – MAY 12, 2019
ĐÓN GIAO THỪA XUÂN KỶ HỢI 2019 – LUNAR NEW YEAR CELEBRATION 2019
THI BANH CHUNG BANH TET
CUỘC THI ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG

PAST EVENTS