Tại Hồng Kông, tòa phúc thẩm quyết định không cho 2 đại biểu thuộc phe ủng hộ dân chủ tuyên thệ để đảm nhận vai trò mà người dân trao phó.

Trong phán quyết đưa ra ngày hôm nay, tòa phúc thẩm Hồng Kông nói rằng 2 đại biểu đắc cử là Lương Tụng Hằng, 30 tuổi, và Du Huệ Trinh, 25 tuổi, đã vi phạm hiến pháp khi tự ý đọc lời tuyên thệ không nhìn nhận Hồng Kông là một đặc khu hành chánh của Trung Quốc.

Tháng trước khi tuyên thệ nhậm chức, hai đại biểu trẻ tuổi này tự ý thêm vào câu Hồng Kông là một quốc gia. Vì thế, lời tuyên thệ của họ không được Thường Vụ Hội Động Lập Pháp Hồng Kông chấp nhận, và vụ việc được đưa ra tòa phân xử.

Hai tuần trước đây, Tòa Hiến Pháp Hành Chánh Hồng Kông cũng ra phán quyết hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử với 2 người này, nói thêm rằng thái độ ngạo mạn của họ khi tuyên thệ là bằng chứng xác nhận họ không tôn trọng bản hiến pháp của đặc khu.